Magazyn

Sprawne prowadzenie magazynu w takiej branży jak nasza i w takiej lokalizacji to spore wyzwanie. Nie są to wprawdzie produkty gastronomiczne ani też towary narażone na szybkie zepsucie, ale ze względu na ilość podmiotów wykorzystujących miejsce na wygodne magazynowanie i konieczność szybkiego przeładunku pracy jest naprawdę sporo. Dzięki temu mogliśmy zatrudnić wielu nowych pracowników i rozszerzyć naszą ofertę.

Z perspektywy czasu widzimy, że decyzja, by był to magazyn przeładunkowy także dla innych podmiotów, operujących na dłuższych, międzynarodowych trasach, była trafna. Zyskaliśmy dzięki niej wielu partnerów handlowych i jeszcze głębiej poznaliśmy rynek. Nasze usługi magazynowe dedykowane także podmiotom zewnętrznym dotarły do nowych kontrahentów, a zadowoleni ze współpracy partnerzy polecają nas teraz dalej.